Trương Phu Duyệt (1476 - ?)

21:59 - 21/05/2017 Người họ Trương Admin 774

Tháng giêng năm 1513, ông cùng Nguyễn Trang và Nguyễn Sư đi sứ sang Trung Quốc đáp lễ lần viếng thăm của sứ nhà Minh năm 1512
Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lệnh cho ông thảo tờ chiếu nhường ngôi, Ông quắc mắc nhiếc mắng Mạc Đăng Dung vì thế bị giáng xuống Tả thị lang bộ Hình, sau lại bị điều đi giữ chức An bang thừa tuyên sứ. Sau khi ông mất, nhà Lê Trung hưng suy tôn ông là tiết nghĩa công thần. Phong làm phúc thần.

Xem thêm: Họ Trương Vân Nôi, Ứng Hoà, Hà Nội

Lời người viết: Xem gia phả họ Trương ở Vân Nội, Ứng Hoà, Hà nội có nhiều điểm trùng khớp viết về Cụ Phù Thuyết.

…Khi Cụ Trương Hán Siêu đến trấn thủ Hồng Châu, Cụ lấy một bà ở thôn Dậu Linh (huyện Ninh Thanh; Sau 215 năm con cháu cụ truyền đến đời thứ 5 thì sinh ra cụ Trương Phù Thuyết, cụ Phù Thuyết  sinh ra cụ Phù Lạng là thuỷ tổ họ ta.
- Từ đời thứ 7 đến đến Cụ Trương Hán Siêu có gia phả tại xã Phúc Am, Huyện Hoa Lư (Hà Nam Ninh) - quyển thứ I.
- Từ cụ Trương Hán Siêu đến Cụ Phù Thuyết có gia phả tại xã Dậu Linh, Huyện Ninh Thanh, Hải Hưng - quyển thứ II.

Cụ Phù Thuyết đỗ tiến sỹ năm Mậu Dần, đời vua Lê Nhân Tông (Diệu Ninh thứ 5) đến Lê Chiêu Tông ( Quang Thiệu thứ 7, Cụ làm Lại Bộ thượng thư).
Tháng 6 năm Đinh Hợi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, Đăng Dung sai cụ thảo tờ chiếu chiêu an các quan và nhân dân, Cụ từ chối cho là tuổi già , xin về quê hưu trí ở Dâu Linh. Thực tế, Cụ không ưa nhà Mạc vì nhà mạc cướp ngôi vua, như vậy là không trung với vua.
Cụ và các con cháu cụ cùng với con cháu vua Lê, như Lê Ý ngầm chiêu binh, tập mã chống nhà Mạc.

Cụ Phù Thuyết lấy vợ thứ là Nguyễn Thị Từ Huệ, con quan Hộ bộ Tả thị lang, người Viên Nội, Phủ Ứng Thiên, Tỉnh Cầu Đơ (nay là huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Sơn Bình) Thuỷ tổ họ ta là con trai thứ 3 của Cụ Phù Thuyết và là con trai độc nhất của bà Từ Huệ.
Tính từ Cụ Trương Hán Siêu làm quan đời vua Trần Anh Tông, Đại Khánh năm thứ 2, năm Ất Mão đến Lê Cung Hoàng Thống Nguyên thứ 6 (Quý Hợi) là 215 năm thì cụ Phù Thuyết sinh ra cụ Phù Lạng, Thuỷ tổ họ ta.....


 

Trương Xuân Lực
Theo sách Tiến sỹ Nho học Hải Dương

Những tin cũ hơn

Người làm thuê số 1 của hợp tác xã

Người làm thuê số 1 của hợp tác xã

— 21 Tháng Năm 2017

Quả không ngoa khi nói rằng Trương Văn Tem là con người cả xả thân vì thành bại của loại hình kinh tế hợp tác xã (HTX). Vì nó anh đã phải đi tù oan, vì nó anh đã biến một đơn vị đứng bên bờ vực giải thể trở thành một HTX điển hình tiên tiến toàn quốc. Và cũng nhờ sự thành công đó, anh được bầu vào HĐND tỉnh Long An.

PGS.TS Trương Quốc Bình được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động.

PGS.TS Trương Quốc Bình được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động.

— 21 Tháng Năm 2017

Vừa qua, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1039/Ttg-TTCP ngày 28/6/2011, tại QĐ số 1120/QĐ-CTN ngày 2/8/2011 của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động cho các cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Anh hùng Trương Định phất cao ngọn cờ khởi nghĩa chống Pháp

Anh hùng Trương Định phất cao ngọn cờ khởi nghĩa chống Pháp

— 21 Tháng Năm 2017

Ngay từ khi thực dân Pháp tiến công đánh chiếm Đà Nẵng (1858) rồi đến Gia Định (2 – 1959) và sau đó đách chiếm các tỉnh Nam bộ, trong đó có Định Tường thì các cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổi dậy khắp nơi chống lại kẻ thù chung của dân tộc. Trong các cuộc khởi nghĩa ấy đặc biệt có cuộc khởi nghĩa của anh hùng Trương Định khởi xướng đầu tiên làm cho Thực dân Pháp vô cùng khốn đốn, gặp nhiều tổn thất nặng nề.

Giáo sư Tiến sỹ khoa học Trương Đông San (1933 - 1996)

Giáo sư Tiến sỹ khoa học Trương Đông San (1933 - 1996)

— 21 Tháng Năm 2017

GS.TSKH Trương Đông San sinh ngày 2.12.1933 tại một làng ven biển, nay thuộc xã Thuận Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, trong một gia đình ngư dân nghèo có truyền thống cách mạng. Hai người anh trai của ông là liệt sĩ. Bản thân ông cũng sớm tham gia cách mạng. Năm 11 tuổi, ông đã làm liên lạc cho cơ sở bí mật của Đảng trong vùng địch tạm chiếm. Sau đó do bị lộ, ông được đưa lên chiến khu cách mạng. Năm 1951, ông được cử đi học ở khu V và khu IV cũ.

Nghệ nhân Trương Văn Lập (Cửu Lập) và các tác phẩm khảm sành sứ độc đáo về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghệ nhân Trương Văn Lập (Cửu Lập) và các tác phẩm khảm sành sứ độc đáo về Chủ tịch Hồ Chí Minh

— 21 Tháng Năm 2017

Nghệ thuật khảm sành sứ Huế được hình thành vào khoảng thế kỷ XVI-XVII, đó là giai đoạn các chúa Nguyễn đã thiết lập ở Đàng Trong những phủ chúa, những trung tâm văn hóa có một sức sống tồn tại, lan tỏa mạnh mẽ và ảnh hưởng đến sự phát triển chung của vùng đất Thuận Hóa.